Het in stand houden van een sociaal netwerk tussen formele en informele zorg om veilig en vertrouwd in Usquert te kunnen (blijven) wonen.

Welzijn Usquert werd in 2017 opgestart op initiatief van Vereniging voor Dorpsbelangen Usquert.