Kun je wandelen? Wandel dan mee!

Welzijn Usquert Zorgzaam Dorp neemt initiatief om het wandelen (bewegen) door senioren te promoten en daarvoor een kleine organisatie op te zetten. Drie vrijwilligers stellen zich beschikbaar om – voorlopig – maandelijks een wandelactie te houden en wel: buiten Usquert. Dit laatste om afwisselend een omgeving te bezoeken met zo min mogelijk drempel- of verkeersbelemmeringen. Gedacht wordt aan omgevingen als Menkemaborg, Verhildersum, Domies Toen en Notoarestoen. Hier kan na afloop tevens een kopje thee of koffie of een glaasje fris worden gedronken. Uiteraard zijn andere voorstellen voor een locatie vanuit de wandelaars welkom.

Voor wie / tijdsduur?

Voor hen die kunnen wandelen maar om allerlei redenen niet geregeld wandelen (bewegen) noch de deur uitkomen. Te denken valt aan traag wandelen, verkeersdrempelvrees, rollatorschaamte, tegelijk een praatje willen maken, moeten revalideren, met stok lopen, etc. Wij denken aan een uur actief wandelen.

Wanneer / hoe bij slecht weer / hoe kom je daar?

Telkens de laatste donderdagmiddag van de maand. Op 28 juli jl. vond de eerste bijeenkomst plaats met drie personen, ‘verkenners’ zeg maar, deze voldeed goed, was plezierig en smaakt naar meer. De volgende data zijn: 25 augustus, 29 september en 27 oktober. Mochten de weersomstandigheden het wandelen niet toestaan, dan word je hierover uiteraard gebeld. Het vervoer naar de locatie vindt plaats door vrijwilligers met een passende auto.

Aantallen / aanmelden / kosten

De organisatoren denken aan een groepje van ca. 8 deelnemers, bij meer wordt een passende oplossing gezocht. Er zijn twee (tot vier) WU vrijwilligers met een auto als begeleider beschikbaar. De kosten voor deelname zijn EUR 5 per keer.

Aanmelden kan schriftelijk bij onderstaande personen via een mail of briefje in de brievenbus. Graag met vermelding van naam, adres, telefoonnummer en evt. mailadres.

Jochem Overweg, jochemoverweg@hotmail.com, tel.no. 0595-424399, Stationstraat 6.

Peter Suidman, p.suidman@kpnmail.nl, tel.no. 0595-422741 of 06-51928392, Zijlsterweg 17.


Vrijwilligersbijeenkomst Welzijn Usquert, Zorgzaam Dorp

2 september | Dorpshuis Usquert | aanvang 19.30 uur (zaal open 19.00 uur)

Op 2 september as. staat weer een ontmoeting gepland voor vrijwilligers en bestuurs- en teamleden van WU. De bijeenkomst staat in het teken van gedachtewisseling over ontvangen verzoeken, ideeën uit ‘ het veld’ en uitgevoerde werkzaamheden. Als agenda wordt, naast inbreng door vrijwilligers, gedacht aan: activiteiten zoals het wandelproject / sitebeheer / individuele acties en verzoeken uit Usquert / promotie in medie en naar Usquerders en wat al niet meer …….

Medewerkers Dorpshuis Usquert staan weer garant voor een goede verzorging.

Als voorheen wordt deze bijeenkomst ook gemeld aan professionele werkers uit kring van regionale thuiszorg en st. Werk op Maat. Tevens staat de bijeenkomst open voor belangstellenden die nog niet eerder optraden namens Welzijn Usquert Zorgzaam Dorp. In de Ommelander huis aan huis zal een tekst hierover worden gepubliceerd.

Team Welzijn Usquert ziet uit naar je komst!