Samen eten. Bent u er ook bij?

De kookclub – gerund door een aantal vrijwilligers – organiseert elke laatste donderdag van de maand een etentje in het dorpshuis. Tussen 12.00 en 12.30 uur kunt u hier terecht voor een warme maaltijd voor slechts 8 euro.

Eerstvolgende data

 • 29 februari 2024
 • 28 maart 2024
 • 25 april 2024
 • 30 mei 2024
 • 26 september 2024

Mocht u één van deze data mee willen eten, dan kunt u zich telefonisch opgeven bij Betsy of Antje:

 • Betsy Post, tel.no.: 0595 423450
 • Antje Meijer, tel.no.: 0595 423657

Kun je wandelen? Wandel dan mee!

Welzijn Usquert, Zorgzaam Dorp neemt initiatief om het wandelen (bewegen) door senioren te promoten en daarvoor een kleine organisatie op te zetten. Drie vrijwilligers stellen zich beschikbaar om – voorlopig – maandelijks een wandelactie te houden en wel: buiten Usquert. Dit laatste om afwisselend een omgeving te bezoeken met zo min mogelijk drempel- of verkeersbelemmeringen. Gedacht wordt aan omgevingen als Menkemaborg, Verhildersum, Domies Toen en Notoarestoen. Hier kan na afloop tevens een kopje thee of koffie of een glaasje fris worden gedronken. Uiteraard zijn andere voorstellen voor een locatie vanuit de wandelaars welkom.


Voor wie / tijdsduur?

Voor hen die kunnen wandelen maar om allerlei redenen niet geregeld wandelen (bewegen) noch de deur uitkomen. Te denken valt aan traag wandelen, verkeersdrempelvrees, rollatorschaamte, tegelijk een praatje willen maken, moeten revalideren, met stok lopen, etc. Wij denken aan een uur actief wandelen.

Wanneer / hoe bij slecht weer / hoe kom je daar?

Elke laatste woensdag van de maand. Om ca. 13.45 uur wordt u van huis gehaald en tegen ca. 16.15 uur wordt u weer thuis gebracht. De eerstvolgende data zijn:

 • 28 februari 2024
 • 27 maart 2024
 • 24 april 2024
 • 29 mei 2024
 • 26 juni 2024
 • 31 juli 2024
 • 28 augustus 2024
 • 25 september 2024
 • 30 oktober 2024

Aantallen / aanmelden / kosten

De organisatoren denken aan een groepje van ca. 8 deelnemers, bij meer wordt een passende oplossing gezocht. Er zijn twee (tot vier) vrijwilligers met een auto als begeleider beschikbaar. De kosten voor deelname zijn € 5 per keer.

Aanmelden kan schriftelijk bij onderstaande personen via een mail of briefje in de brievenbus. Graag met vermelding van naam, adres, telefoonnummer en evt. mailadres.

Jochem Overweg, jochemoverweg@hotmail.com, tel.no. 0595-424399, Stationstraat 6.

Peter Suidman, p.suidman@kpnmail.nl, tel.no. 0595-422741 of 06-51928392.