Inkomsten

Welzijn Usquert, Zorgzaam dorp wordt gesteund met subsidie van zowel gemeente Het Hogeland als de Provincie Groningen.


Kosten

Het begrote bedrag staat gespecificeerd in het projectrapport.

Welzijn Usquert, Zorgzaam dorp stemt gedurende het jaar af met penningmeester Vereniging voor Dorpsbelangen die het financieel verloop ervan publiceert (jaarrapport, laatst: 30 juni 2022, jaarrapport Vereniging voor Dorpsbelangen, jaarlijks in juni).