Inkomsten

Welzijn Usquert wordt gesteund met subsidie van zowel gemeente Het Hogeland als de Provincie Groningen.


Kosten

Het begrote bedrag staat gespecificeerd in het projectrapport.

WU stemt gedurende het jaar af met penningmeester Vereniging voor Dorpsbelangen die het financieel verloop ervan publiceert (jaarrapport, laatst: 30 juni 2022).